160813-065553-(Kurt)
160813-065553-(Kurt)
[Im Abschnitt Seisera - Rif. Pellarini]
Download
160813-065621-(Kurt)
160813-065621-(Kurt)
[Im Abschnitt Seisera - Rif. Pellarini]
Download
160813-080640-(Kurt)
160813-080640-(Kurt)
[Im Abschnitt Seisera - Rif. Pellarini]
Download
160813-080716-(Kurt)
160813-080716-(Kurt)
[Im Abschnitt Seisera - Rif. Pellarini]
Download
160813-082255-(Kurt)
160813-082255-(Kurt)
[Im Abschnitt Seisera - Rif. Pellarini]
Download
160813-082330-(Kurt)
160813-082330-(Kurt)
[Im Abschnitt Seisera - Rif. Pellarini]
Download
160813-085541-(Kurt)
160813-085541-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-085547-(Kurt)
160813-085547-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-085713-(Rudi)
160813-085713-(Rudi)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-085807-(Rudi)
160813-085807-(Rudi)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-090151-(Kurt)
160813-090151-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-090314-(Rudi)
160813-090314-(Rudi)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-090758-(Kurt)
160813-090758-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-091011-(Heimo)
160813-091011-(Heimo)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-091037-(Heimo)
160813-091037-(Heimo)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-091043-(Kurt)
160813-091043-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-091045-(Rudi)
160813-091045-(Rudi)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-091047-(Heimo)
160813-091047-(Heimo)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-091104-(Kurt)
160813-091104-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-091109-(Rudi)
160813-091109-(Rudi)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-091136-(Kurt)
160813-091136-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-091554-(Heimo)
160813-091554-(Heimo)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-091621-(Kurt)
160813-091621-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-091641-(Kurt)
160813-091641-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-091707-(Kurt)
160813-091707-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-091846-(Rudi)
160813-091846-(Rudi)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-091927-(Rudi)
160813-091927-(Rudi)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-091940-(Heimo)
160813-091940-(Heimo)
[Im Abschnitt Rif. Pellarini - Forcella Carnizza]
Download
160813-091953-(Heimo)
160813-091953-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-092042-(Kurt)
160813-092042-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-092115-(Rudi)
160813-092115-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-092207-(Rudi)
160813-092207-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-092156-(Heimo)
160813-092156-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-092245-(Kurt)
160813-092245-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-092421-(Heimo)
160813-092421-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-092448-(Kurt)
160813-092448-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-092826-(Kurt)
160813-092826-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-092839-(Kurt)
160813-092839-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-092850-(Kurt)
160813-092850-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-092906-(Heimo)
160813-092906-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-093037-(Kurt)
160813-093037-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-093239-(Rudi)
160813-093239-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-093424-(Kurt)
160813-093424-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-093436-(Kurt)
160813-093436-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-094216-(Rudi)
160813-094216-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-095714-(Kurt)
160813-095714-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-095850-(Rudi)
160813-095850-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-100643-(Kurt)
160813-100643-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-100808-(Heimo)
160813-100808-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-101131-(Kurt)
160813-101131-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-101418-(Kurt)
160813-101418-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-102045-(Kurt)
160813-102045-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-102547-(Kurt)
160813-102547-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-102700-(Kurt)
160813-102700-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-102920-(Rudi)
160813-102920-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-103021-(Rudi)
160813-103021-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-103051-(Kurt)
160813-103051-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-103520-(Kurt)
160813-103520-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-104444-(Kurt)
160813-104444-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-104712-(Kurt)
160813-104712-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-104724-(Kurt)
160813-104724-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-110008-(Rudi)
160813-110008-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-105948-(Kurt) - 1
160813-105948-(Kurt) - 1
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-110026-(Kurt)
160813-110026-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-110023-(Kurt)
160813-110023-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-110712-(Rudi)
160813-110712-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-110705-(Kurt)
160813-110705-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-110046-(Kurt)
160813-110046-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Carnizza - Forcella Riofreddo]
Download
160813-111307-(Kurt)
160813-111307-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-111313-(Kurt)
160813-111313-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-111351-(Rudi)
160813-111351-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-111401-(Rudi)
160813-111401-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-111407-(Rudi)
160813-111407-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-111426-(Kurt)
160813-111426-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-111438-(Kurt)
160813-111438-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-111551-(Rudi)
160813-111551-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-111717-(Kurt)
160813-111717-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-111734-(Kurt)
160813-111734-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-111902-(Rudi)
160813-111902-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-112158-(Heimo)
160813-112158-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-112208-(Rudi)
160813-112208-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-112214-(Rudi)
160813-112214-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-112250-(Kurt)
160813-112250-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-112339-(Kurt)
160813-112339-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-112420-(Rudi)
160813-112420-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-112522-(Rudi)
160813-112522-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-112601-(Kurt)
160813-112601-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-112617-(Kurt)
160813-112617-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-113937-(Kurt)
160813-113937-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-113944-(Kurt)
160813-113944-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-113953-(Kurt)
160813-113953-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-114058-(Kurt)
160813-114058-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-114210-(Kurt)
160813-114210-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-114403-(Rudi)
160813-114403-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-114816-(Rudi)
160813-114816-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-115010-(Rudi)
160813-115010-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-115323-(Rudi)
160813-115323-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-115401-(Rudi)
160813-115401-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-115521-(Rudi)
160813-115521-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-120343-(Kurt)
160813-120343-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-120403-(Kurt)
160813-120403-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-120431-(Heimo)
160813-120431-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-120434-(Kurt)
160813-120434-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-120540-(Heimo)
160813-120540-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-120556-(Heimo)
160813-120556-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-120858-(Rudi)
160813-120858-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-120909-(Rudi)
160813-120909-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-120957-(Rudi)
160813-120957-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-121018-(Kurt)
160813-121018-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-121048-(Kurt)
160813-121048-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-121058-(Heimo)
160813-121058-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-121205-(Rudi)
160813-121205-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-121649-(Rudi)
160813-121649-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-121717-(Rudi)
160813-121717-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-121926-(Kurt)
160813-121926-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-122552-(Kurt)
160813-122552-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-122808-(Heimo)
160813-122808-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-122830-(Heimo)
160813-122830-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-122858-(Heimo)
160813-122858-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-123000-(Kurt)
160813-123000-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-123010-(Kurt)
160813-123010-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-123245-(Heimo)
160813-123245-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-123348-(Kurt)
160813-123348-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-123414-(Rudi)
160813-123414-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-123635-(Rudi)
160813-123635-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-124034-(Rudi)
160813-124034-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-124040-(Rudi)
160813-124040-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-124050-(Rudi)
160813-124050-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-124732-(Kurt)
160813-124732-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-124758-(Kurt)
160813-124758-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-124802-(Kurt)
160813-124802-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-125048-(Heimo)
160813-125048-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-125136-(Kurt)
160813-125136-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-125304-(Kurt)
160813-125304-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-125316-(Heimo)
160813-125316-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-125531-(Kurt)
160813-125531-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-125707-(Kurt)
160813-125707-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-130609-(Rudi)
160813-130609-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-130823-(Kurt)
160813-130823-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-130939-(Rudi)
160813-130939-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-131017-(Rudi)
160813-131017-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-131210-(Rudi)
160813-131210-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-131340-(Kurt)
160813-131340-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-131350-(Kurt)
160813-131350-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-131535-(Heimo)
160813-131535-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-131535-(Kurt)
160813-131535-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-131542-(Kurt)
160813-131542-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-131747-(Heimo)
160813-131747-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-131820-(Kurt)
160813-131820-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-131825-(Kurt)
160813-131825-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-131847-(Rudi)
160813-131847-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-131902-(Heimo)
160813-131902-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-131912-(Heimo)
160813-131912-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-131928-(Heimo)
160813-131928-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-132140-(Rudi)
160813-132140-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-132319-(Heimo)
160813-132319-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-132340-(Heimo)
160813-132340-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-132407-(Heimo)
160813-132407-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-132413-(Kurt)
160813-132413-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-132437-(Rudi)
160813-132437-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-132448-(Heimo)
160813-132448-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-132654-(Kurt)
160813-132654-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-132730-(Kurt)
160813-132730-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-132810-(Kurt)
160813-132810-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-133038-(Rudi)
160813-133038-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-133050-(Kurt)
160813-133050-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-133549-(Heimo)
160813-133549-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-133600-(Heimo)
160813-133600-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-133647-(Kurt)
160813-133647-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-134018-(Rudi)
160813-134018-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-134340-(Rudi)
160813-134340-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-134508-(Rudi)
160813-134508-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-134535-(Rudi)
160813-134535-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-135057-(Heimo)
160813-135057-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-135822-(Rudi)
160813-135822-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-140001-(Heimo)
160813-140001-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-140006-(Kurt)
160813-140006-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-140415-(Kurt)
160813-140415-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-140541-(Rudi)
160813-140541-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-140601-(Rudi)
160813-140601-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-140807-(Heimo)
160813-140807-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-140827-(Rudi)
160813-140827-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-140938-(Kurt)
160813-140938-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-141113-(Heimo)
160813-141113-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-141136-(Heimo)
160813-141136-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-141323-(Rudi)
160813-141323-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-141959-(Heimo)
160813-141959-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-142006-(Kurt)
160813-142006-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-142202-(Kurt)
160813-142202-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-142233-(Kurt)
160813-142233-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-142314-(Rudi)
160813-142314-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-142325-(Rudi)
160813-142325-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-142425-(Heimo)
160813-142425-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-142622-(Kurt)
160813-142622-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-143038-(Kurt)
160813-143038-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-142718-(Heimo)
160813-142718-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-142754-(Heimo)
160813-142754-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-143027-(Heimo)
160813-143027-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-143046-(Heimo)
160813-143046-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-143509-(Kurt)
160813-143509-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Riofreddo - Forcella Mose]
Download
160813-143955-(Kurt)
160813-143955-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Rif. Corsi]
Download
160813-144003-(Heimo)
160813-144003-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Rif. Corsi]
Download
160813-144236-(Kurt)
160813-144236-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Rif. Corsi]
Download
160813-145113-(Heimo)
160813-145113-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Rif. Corsi]
Download
160813-150041-(Kurt)
160813-150041-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Rif. Corsi]
Download
160813-150834-(Kurt)
160813-150834-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Rif. Corsi]
Download
160813-150854-(Kurt)
160813-150854-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Rif. Corsi]
Download
160813-151140-(Kurt)
160813-151140-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Rif. Corsi]
Download
160813-151717-(Kurt)
160813-151717-(Kurt)
Download
160813-151939-(Kurt)
160813-151939-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Rif. Corsi]
Download
160813-155951-(Rudi)
160813-155951-(Rudi)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Rif. Corsi]
Download
160813-200145-(Kurt)
160813-200145-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Rif. Corsi]
Download
160813-200243-(Kurt)
160813-200243-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Rif. Corsi]
Download
160813-215425-(Kurt)
160813-215425-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Rif. Corsi]
Download
160814-061636-(Kurt)
160814-061636-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Corsi -Forcella Mose]
Download
160814-062035-(Heimo)
160814-062035-(Heimo)
[Im Abschnitt Rif. Corsi -Forcella Mose]
Download
160814-062222-(Heimo)
160814-062222-(Heimo)
[Im Abschnitt Rif. Corsi -Forcella Mose]
Download
160814-070244-(Kurt)
160814-070244-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Corsi -Forcella Mose]
Download
160814-071040-(Kurt)
160814-071040-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Corsi -Forcella Mose]
Download
160814-070307-(Kurt)
160814-070307-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Corsi -Forcella Mose]
Download
160814-071358-(Kurt)
160814-071358-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Corsi -Forcella Mose]
Download
160814-071406-(Kurt)
160814-071406-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Corsi -Forcella Mose]
Download
160814-070157-(Heimo)
160814-070157-(Heimo)
[Im Abschnitt Rif. Corsi -Forcella Mose]
Download
160814-071340-(Heimo)
160814-071340-(Heimo)
[Im Abschnitt Rif. Corsi -Forcella Mose]
Download
160814-072926-(Kurt)
160814-072926-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Corsi -Forcella Mose]
Download
160814-074157-(Kurt)
160814-074157-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Corsi -Forcella Mose]
Download
160814-074754-(Kurt)
160814-074754-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Corsi -Forcella Mose]
Download
160814-075215-(Kurt)
160814-075215-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Corsi -Forcella Mose]
Download
160814-075236-(Heimo)
160814-075236-(Heimo)
[Im Abschnitt Rif. Corsi -Forcella Mose]
Download
160814-075947-(Kurt)
160814-075947-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Corsi -Forcella Mose]
Download
160814-080055-(Kurt)
160814-080055-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Corsi -Forcella Mose]
Download
160814-080211-(Kurt)
160814-080211-(Kurt)
[Im Abschnitt Rif. Corsi -Forcella Mose]
Download
160814-080721-(Heimo)
160814-080721-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-080755-(Heimo)
160814-080755-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-081115-(Kurt)
160814-081115-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-081427-(Kurt)
160814-081427-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-081707-(Heimo)
160814-081707-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-081934-(Kurt)
160814-081934-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-081946-(Heimo)
160814-081946-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-081958-(Heimo)
160814-081958-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-082034-(Kurt)
160814-082034-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-082810-(Kurt)
160814-082810-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-082926-(Kurt)
160814-082926-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-083130-(Kurt)
160814-083130-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-083212-(Heimo)
160814-083212-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-083347-(Kurt)
160814-083347-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-083357-(Heimo)
160814-083357-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-083414-(Kurt)
160814-083414-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-083653-(Kurt)
160814-083653-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-083807-(Heimo)
160814-083807-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-083823-(Kurt)
160814-083823-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-083909-(Kurt)
160814-083909-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-084040-(Kurt)
160814-084040-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-084117-(Heimo)
160814-084117-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-084204-(Kurt)
160814-084204-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-084221-(Kurt)
160814-084221-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-084307-(Heimo)
160814-084307-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-084325-(Heimo)
160814-084325-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-084443-(Kurt)
160814-084443-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-084450-(Kurt)
160814-084450-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-084500-(Heimo)
160814-084500-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-084511-(Kurt)
160814-084511-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-084535-(Kurt)
160814-084535-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-084630-(Heimo)
160814-084630-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-084937-(Kurt)
160814-084937-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-085054-(Heimo)
160814-085054-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-090801-(Kurt)
160814-090801-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-091349-(Kurt)
160814-091349-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-091548-(Kurt)
160814-091548-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-091640-(Heimo)
160814-091640-(Heimo)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-091901-(Kurt)
160814-091901-(Kurt)
[Im Abschnitt Forcella Mose - Forc. Lavinal del Orso]
Download
160814-093512-(Heimo)
160814-093512-(Heimo)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-094854-(Kurt)
160814-094854-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-095727-(Kurt)
160814-095727-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-095748-(Kurt)
160814-095748-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-095829-(Heimo)
160814-095829-(Heimo)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-100141-(Heimo)
160814-100141-(Heimo)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-100201-(Kurt)
160814-100201-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-100224-(Heimo)
160814-100224-(Heimo)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-100417-(Kurt)
160814-100417-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-100430-(Kurt)
160814-100430-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-101003-(Heimo)
160814-101003-(Heimo)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-101221-(Kurt)
160814-101221-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-101234-(Kurt)
160814-101234-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-101532-(Heimo)
160814-101532-(Heimo)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-101532-(Kurt)
160814-101532-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-101541-(Heimo)
160814-101541-(Heimo)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-101603-(Kurt)
160814-101603-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-101747-(Heimo)
160814-101747-(Heimo)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-101923-(Kurt)
160814-101923-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-102013-(Heimo)
160814-102013-(Heimo)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-102131-(Kurt)
160814-102131-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-102426-(Kurt)
160814-102426-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-102842-(Kurt)
160814-102842-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-102847-(Kurt)
160814-102847-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-103146-(Kurt)
160814-103146-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-103531-(Kurt)
160814-103531-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-103837-(Kurt)
160814-103837-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-103859-(Kurt)
160814-103859-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-104617-(Kurt)
160814-104617-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-110230-(Heimo)
160814-110230-(Heimo)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-111303-(Kurt)
160814-111303-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-111800-(Kurt)
160814-111800-(Kurt)
[Im Abschnitt FForc. Lavinal del Orso - Forca de la Val]
Download
160814-111911-(Kurt)
160814-111911-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-111935-(Kurt)
160814-111935-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-112032-(Kurt)
160814-112032-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-112217-(Heimo)
160814-112217-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-112223-(Heimo)
160814-112223-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-112812-(Kurt)
160814-112812-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-112957-(Kurt)
160814-112957-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-114030-(Heimo)
160814-114030-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-114039-(Heimo)
160814-114039-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-114051-(Heimo)
160814-114051-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-114430-(Heimo)
160814-114430-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-114510-(Kurt)
160814-114510-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-114631-(Heimo)
160814-114631-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-114820-(Heimo)
160814-114820-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-114959-(Heimo)
160814-114959-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-115115-(Kurt)
160814-115115-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-115124-(Kurt)
160814-115124-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-115301-(Heimo)
160814-115301-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-115328-(Heimo)
160814-115328-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-115332-(Kurt)
160814-115332-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-115337-(Kurt)
160814-115337-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-115357-(Heimo)
160814-115357-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-115500-(Heimo)
160814-115500-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-115531-(Heimo)
160814-115531-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-115803-(Kurt)
160814-115803-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-120036-(Kurt)
160814-120036-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-120525-(Kurt)
160814-120525-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-120802-(Heimo)
160814-120802-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-121951-(Kurt)
160814-121951-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-122006-(Heimo)
160814-122006-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-122053-(Kurt)
160814-122053-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-122219-(Kurt)
160814-122219-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-125242-(Heimo)
160814-125242-(Heimo)
Download
160814-130043-(Kurt)
160814-130043-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-130056-(Kurt)
160814-130056-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-130318-(Kurt)
160814-130318-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-130534-(Kurt)
160814-130534-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-131143-(Heimo)
160814-131143-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-131152-(Kurt)
160814-131152-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-131215-(Heimo)
160814-131215-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-131814-(Kurt)
160814-131814-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-131830-(Heimo)
160814-131830-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-131925-(Kurt)
160814-131925-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-132102-(Kurt)
160814-132102-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-132140-(Heimo)
160814-132140-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-132147-(Heimo)
160814-132147-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-132213-(Heimo)
160814-132213-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-132225-(Heimo)
160814-132225-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-132407-(Heimo)
160814-132407-(Heimo)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-132523-(Kurt)
160814-132523-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-132707-(Kurt)
160814-132707-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-132832-(Kurt)
160814-132832-(Kurt)
[Im Abschnitt Forca de la Val - Forc. de lis Sieris]
Download
160814-132913-(Heimo)
160814-132913-(Heimo)
[Im Abschnitt Forc. de lis Sieris - Malga di Montasio]
Download
160814-134612-(Kurt)
160814-134612-(Kurt)
[Im Abschnitt Forc. de lis Sieris - Malga di Montasio]
Download
160814-135111-(Kurt)
160814-135111-(Kurt)
[Im Abschnitt Forc. de lis Sieris - Malga di Montasio]
Download
160814-155827-(Kurt)
160814-155827-(Kurt)
[Im Abschnitt Forc. de lis Sieris - Malga di Montasio]
Download
160814-155832-(Kurt)
160814-155832-(Kurt)
[Im Abschnitt Forc. de lis Sieris - Malga di Montasio]
Download