Skitour Oisternig 17.01.21

Ab Feistritz / Gail mit Gipfelabfahrt zur Werbutzalm
Diashow starten
[ Skitour Oisternig ab Feistritz/Gail ]
[ Skitour Oisternig ab Feistritz/Gail ]
[ Skitour Oisternig ab Feistritz/Gail ]
[ Skitour Oisternig ab Feistritz/Gail ]
[ Skitour Oisternig ab Feistritz/Gail ]
[ Skitour Oisternig ab Feistritz/Gail ]
[ Skitour Oisternig ab Feistritz/Gail ]
[ Skitour Oisternig ab Feistritz/Gail ]
[ Skitour Oisternig ab Feistritz/Gail ]
[ Skitour Oisternig ab Feistritz/Gail ]